Khớp Thái Dương Hàm

Khop Thda Đau quai hàm
Rối loạn khớp thái dương hàm với các biều hiên thường gặp nhứ: Đau quai hàm khi há miệng, ăn nhai...