Cười Hở Lợi

Cuoi Ho Loi A Điều trị cười hở lợi bằng phương pháp phẫu thuật cắt nướu làm dài thân răng
 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cười hở lợi – Do thân răng ngắn – Môi trên ngắn – Cường cơ...